Algemene Voorwaarden Vakantieappartementen eFFe Weg.

Artikel 1Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

tussen verhuurder en huurder van een vakantieappartement.

Huurder: degene die het vakantieappartement huurt van de verhuurder voor een

bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald.

Vakantieappartementen eFFe Weg neemt alleen boekingen in behandeling van personen

die 18 jaar of ouder zijn.

Verhuurder: Fam.Kruithof, eigenaren van Vakantieappartementen eFFe Weg

zijnde degene die het vakantieappartement aan de huurder verhuurt.

Huurovereenkomst:overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een

vakantieappartement.

Huurprijs = prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De

huurprijs kan vermeerderd worden met extra kosten en borgsom.

Aanbetaling = het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is

verschuldigd.

Borgsom = bedrag dat de huurder vooraf betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten,

schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Aankomst- en vertrektijdstip = de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn

overeengekomen.

Artikel 2

Totstandkoming huurovereenkomst

De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die

voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De

huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de website van de

verhuurder volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan door de

verhuurder aan hem is verstuurd.

Artikel 3

Betalingscondities

Binnen vijf dagen na boeking door de huurder dient de aanbetaling op de door

verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. Wanneer de

aanbetaling niet binnen gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is

bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

Uiterlijk vier weken voor aanvang van de huur van het vakantieappartement dient de

volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer

hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van het vakantiehuis.

Artikel 4

Kosten

Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de website van de

verhuurder vermeld staan. Huurder zal deze op dezelfde wijze voldoen als de huurprijs.

Onze annuleringsvoorwaarden:

1.Tot  3 maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast kan de logiesovereenkomst zonder betaling van de annuleringskosten door beide contractanten door een eenzijdige verklaring worden opgezegd. De annulering moet ten laatste drie maanden voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast in handen van de medecontractant zijn. Aanbetalingen kunnen worden gebruikt voor uw volgende verblijf binnen 12 maanden en zal niet worden terugbetaald.

2.Tot minstens 1 maand voor de overeengekomen aankomstdatum van de gast kan de logiesovereenkomst door beide contractanten door een eenzijdige verklaring worden geannuleerd. Er dienen echter wel annuleringskosten te worden betaald voor een vastgestelde prijs van 3 dagen. De annulering moet minstens één maand voor de overeengekomen aankomst dag van de gast in de handen van de medecontractant zijn.

3.Bij annulering vanaf 2 weken voor de aankomst datum rekenen wij 100% van de prijs van de appartementen.

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.